Navigácia

Možnosti štúdia v školskom roku 2018/2019

denné štúdium:

5356 M zdravotnícky asistent (praktická sestra) - 1 trieda

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár - 1 trieda

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5356 N zdravotnícky asistent (praktická sestra) - 1 trieda

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

leták 1. strana   leták 2. strana    informácie

Utorok 16. 10. 2018

Praktická sestra od 1. septembra 2018

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
9. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 
29. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 
29. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 

 

Od 1. septembra 2018 sú absolventi stredných zdravotníckych škôl opäť sestrami. Odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra majú všetci absolventi študijného odboru zdravotnícky asistent od roku 2005 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z.).

Oznam:

SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku dá do prenájmu garážové, skladové a kancelárske priestory. Vlastný vchod, parkovisko, brána, kamerový systém. tel. 054-7880211, e-mail: skola@szssk.edu.sk, 0907-919859

 

SZŠ mil. Samaritána na Facebooku

 • Nemé kráľovné je názov divadelného predstavenia o živote herečiek nemého filmu. Predstavenie navštívílí naši žiaci a pedagógovia 11. októbra v Historickej budove DJZ v Prešove. Súčasťou výletu do Prešova bola aj prehliadky mesta a voľný čas, ktorý mohli žiaci využiť podľa vlastných predstáv. Ďakujeme pani učiteľke Ilčiskovej za organizáciu celej akcie a tešíme sa na ďalšie.

 • Richard Mendeľ, žiak 3. A triedy sa vynikajúco zhostil úlohy maskota Nemocnice arm. generála L.Svobodu, ktorá patrí do siete Svet zdravia. Dňa 10. októbra na detskom a doliečovacom a geriatrickom oddelení slávnostne otvorili projekt Dobrovoľníctva pod záštitou ambasádora Tomáša Bezdedy. Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani primátor mesta Svidník. Richard si pochvaliu vyslúžil aj od známeho speváka. Veľkým pomocníkom maskota bol aj druhák Dávid Kurej.

 • Štvrták Adam Zápotocký vybojoval 4.10.2018 3. miesto v Okresnom kole cezpoľného benu žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo družstvo v zložení: Adam Zápotocký, Kevin Kurej a Maroš Sivák.

 • Pri príležitosti Svetového dňa srdca si aj naši druháci spoločne s pani učiteľkou Vageľovou pripravili projekt pre predškolákov v Materskej škôlke 8. mája. Vyrobili pracovné listy so zameraním na zdravý životný štýl a zdravú výživu, ktoré spoločne s detičkami vyfarbili. Deti si mohli popočúvať aj srdiečko a zistiť čo sa s ním deje, ak so hýbu a športujú.

  Celou akciou deti sprevádzali žiaci 2.A triedy: Kristína Grohoľová, Alexandra Babjaková, Diana Cernei a Dávid Kurej. Ďakujeme aj pani riaditeľke za možnosť zrealizovať projekt v ich materskej škole.

 • V pondelok 1.10.2018 sme občanom Svidníka a okolia ponúkli bezplatné meranie tlaku krvi ako prevenciu srdcovo-cievnych ochorení pripríležitosti Svetového dňa srdca.

  V predchádzajúcom týždni sme s predstihom napiekli medovníky, ozdobili sme ich a ponúkli záujemcom.

  Svetový deň srdca - Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11
  +421 907 919859

Fotogaléria