Navigácia

Možnosti štúdia v školskom roku 2018/2019

denné štúdium:

5356 M zdravotnícky asistent - 1 trieda

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár - 1 trieda

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5356 N zdravotnícky asistent - 1 trieda

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

leták 1. strana   leták 2. strana    informácie

Streda 25. 4. 2018

Medzinárodný deň sestier

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/

 

Medzinárodný deň sestier (International Nurses Day), ktorý sa po celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej.

Florence Nightingaleová posunula ošetrovateľstvo na profesionálnu úroveň a z jej odkazu čerpáme dodnes.

SZŠ mil. Samaritána na Facebooku

 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach je špecializované zdravotnícke zariadenie zaoberajúce sa diagnostikou a liečbou chorôb srdca a ciev. Vo štvrtok 19.4.2018 sme na odbornej exkurzii mohli navštíviť aj priestory, ktoré sú vyhradené len pre pacientov a zamestnancov ústavu.

  S odborným výkladom vrchných alebo staničných sestier sme si prezreli Kliniku kardiológie, srdcovej chirurgie, cievnej chirurgie a anesteziológie a intenzívnej medicíny. Študentov zaujali najmä nové priestory, rozsiahle a moderné prístrojové vybavenie, ale aj rozsah činnosti ústavu a počty diagnostikovaných, operovaných a odliečených pacientov.

 • 13. apríl 2018 sa okrem iného niesol duchovným povzbudením v podobe prednášky a diskusie na tému modlitba, typy modlitby, modlitba potrebná pre každodenný život. Prednášku viedol duchovný otec, absolvent našej školy Mgr. Vladislav Petrík, ktorý svoju prednášku založil najmä na osobnom svedectve z čias študentského aj kňazského života.

  Študenti sa mohli oboznámiť s tým, ako sa modliť, aké sú spôsoby a typy modlitieb, ako sa rozprávať s Pánom Ježišom. Duchovný otec poukázal na to, aký je mocný, ale zároveň milosrdný Boh, náš nebeský otec.

 • Aj v tomto roku sme podporili zbierku Ligy proti rakovine účasťou našej školy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov mohli občania Slovenska prispieť k vyzbieraniu finančných prostriedkov na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

  Naši študenti v štyroch skupinách vyzbierali v tento deň spolu 1098,31 Eur. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

 • Dňa 27.3.2018 sa v Stropkove uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V okresnom kole súťaže v kategórii stredných škôl našu školu reprezentovala štvrtáčka Katarína Mikulová, ktorá v ťažkej konkurencii vybojovala 3. miesto. Umelecké slovo vie potešiť, povzbudiť a pohladiť na duši v každom čase. Blahoželáme.

 • Tradičným symbolom Veľkej noci je aj zdobenie vajíčok. Žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka si mohli vyskúšať tradičné farbenie a zdobenie vajec voskom, ale aj batikovanie vajíčok. Z novších techník je zdobenie patchwork technikou. Akcia sa stretla so záujmom a ozdobené vajíčka si mohli pozrieť aj ostatní žiaci na výstavke.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11

Fotogaléria