Navigácia

Profil školy

 

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána vo Svidníku vznikla v roku 1991. Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev, Košická arcidiecéza.

Stredné zdravotnícke školy ponúkajú najlepšie uplatnenie a najnižšiu nezamestnanosť svojich absolventov.

Škola pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v študijných odboroch:

denné štúdium:

5361 M praktická sestra

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5361 N praktická sestra

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

 

Súčasné študijné programy vychádzajú z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, Medzinárodnej rady sestier v Európskej únii, ktoré určujú základnú líniu a perspektívu rozvoja ošetrovateľstva.

Študijné odbory i vyššie odborné štúdium pružne reagujú na meniace sa podmienky hospodárskeho a spoločenského života, najmä v oblasti transformácie zdravotníctva a zdravotníckeho školstva.

Štúdium je zamerané na prípravu asistentov a odborníkov pre praktické činnosti v oblasti riadenia a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v primárnej, sekundárnej a terciálnej sfére zdravotnej starostlivosti.

Výučbu komplexu predmetov ošetrovateľstvo, klinických predmetov a všeobecno-vzdelávacích predmetov realizuje kvalifikovaný pedagogický zbor, odborné vedenie školy a externí odborníci z praxe.

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
    Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
  • +421 54 788 02 11
    +421 907 919859

Fotogaléria