Navigácia

 • Nemé kráľovné

  Nemé kráľovné je názov divadelného predstavenia o živote herečiek nemého filmu. Predstavenie navštívílí naši žiaci a pedagógovia 11. októbra v Historickej budove DJZ v Prešove. Súčasťou výletu do Prešova bola aj prehliadky mesta a voľný čas, ktorý mohli žiaci využiť podľa vlastných predstáv. Ďakujeme pani učiteľke Ilčiskovej za organizáciu celej akcie a tešíme sa na ďalšie. 

 • Naši žiaci na Dni dobrovoľníctva vo Svidníckej nemocnici

  Richard Mendeľ, žiak 3. A triedy sa vynikajúco zhostil úlohy maskota Nemocnice arm. generála L.Svobodu, ktorá patrí do siete Svet zdravia. Dňa 10. októbra na detskom a doliečovacom a geriatrickom oddelení slávnostne otvorili projekt Dobrovoľníctva pod záštitou ambasádora Tomáša Bezdedy. Medzi pozvanými hosťami nechýbal ani primátor mesta Svidník. Richard si pochvaliu vyslúžil aj od známeho speváka. Veľkým pomocníkom maskota bol aj druhák Dávid Kurej. 

 • 3. miesto v cezpoľnom behu

  Štvrták Adam Zápotocký vybojoval 4.10.2018 3. miesto v Okresnom kole cezpoľného benu žiakov stredných škôl. Súťaže sa zúčastnilo družstvo v zložení: Adam Zápotocký, Kevin Kurej a Maroš Sivák.

 • Svetový deň srdca v Materskej škôlke 8. mája

  Pri príležitosti Svetového dňa srdca si aj naši druháci spoločne s pani učiteľkou Vageľovou pripravili projekt pre predškolákov v Materskej škôlke 8. mája. Vyrobili pracovné listy so zameraním na zdravý životný štýl a zdravú výživu, ktoré spoločne s detičkami vyfarbili. Deti si mohli popočúvať aj srdiečko a zistiť čo sa s ním deje, ak so hýbu a športujú.

  Celou akciou deti sprevádzali žiaci 2.A triedy: Kristína Grohoľová, Alexandra Babjaková, Diana Cernei a Dávid Kurej. Ďakujeme aj pani riaditeľke za možnosť zrealizovať projekt v ich materskej škole.

 • Svetový deň srdca 30.9.2018

  V pondelok 1.10.2018 sme občanom Svidníka a okolia ponúkli bezplatné meranie tlaku krvi ako prevenciu srdcovo-cievnych ochorení pripríležitosti Svetového dňa srdca.

  V predchádzajúcom týždni sme s predstihom napiekli medovníky, ozdobili sme ich a ponúkli záujemcom.

  Svetový deň srdca - Svetový deň srdca podporujú organizácie WHO, Svetová federácia pre zdravé srdce (WHF) a UNESCO a pripomína sa od roku 2000. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami.

  Medzi hlavné faktory patrí fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu.

 • Biela pastelka 21.9.2018

  V piatok 21.9.2018 sa štyria štvrtáci zapojili do zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V rekordne krátkom čase nazbierali rekornú sumu 221,17 €.

  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

 • Svetový deň prvej pomoci v Stropkove

  Svetový deň prvej pomoci si každoročne pripomíname 8. septembra. Pri tejto príležitosti CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s našou školou zorganizovala v stredu 12.9.2018 peknú akciu pre deti materských a základných škôl. Na stanovištiach s rôznymi poraneniami (krvácanie, zlomenina, popálenina) si mohli vyskúšať postup poskytovania prvej pomoci. Zaujímavé pre deti boli aj figuríny na KPR s počítačovým vyhodnotením a figurína na nácvik Heimlichovho manévra.

  Pre občanov mesta sme ponúkli meranie tlaku krvi a glykémie. Počasie nám prialo a prišiel nás navštíviť aj primátor mesta Stropkov. Ďakujeme za príležitosť, tešíme sa na spoluprácu a ďalšie akcie.

 • Súťaž Asistent v akcii

  V piatok 8. júna 2018 sa v Prešove na "Kvašnej vode" konal 11. ročník vedomostno-športovej súťaže prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl. Družstvo našich druhákov sa v konkurencii šestnástich škôl umiestnilo na 7. mieste. Blahoželáme žiakom aj učiteľom, ktorí ich na túto súťaž pripravovali.

 • Exkurzia druhákov v Senior Dome Svida

  Žiaci druhého ročníka sa 24. mája zúčastnili odbornej exkurzie v Senior Dome Svida vo Svidníku. Vedúca sestra Mgr. Cimborová im zaujímavým spôsobom priblížila význam, organizáciu a náplň náplň práce v tomto zariadení sociálnych služieb. Mohli si pozrieť zariadenie a vybavenie priestorov, ktoré slúžia klientom. Druháci sa zoznámili aj s pracoviskom, na ktorom budú v treťom ročníku vykonávať odbornú prax. Ďakujeme vedúcej sestre za jej čas a zaujímavú exkurziu.

 • Medzinárodný deň sestier

  Naša škola si každoročne od svojho vzniku pripomína Medzinárodný deň sestier, ktorý sa celosvetovo oslavuje 12. mája. Je to deň narodenia Florence Nightingaleovej, ktorá sa pokladá za priekopníčku a zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. V Londýne založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete.
   

   

                                                                                                                        

  Ani tento rok nebol výnimkou a žiaci našej školy opäť pre verejnosť pripravili milú akciu pri príležitosti tohto dňa. Na stanovišti pred školou 14. mája dobrovoľne a bezplatne merali okoloidúcim hladinu glykémie a hodnoty krvného tlaku.

  Naše poďakovanie za uskutočnenie akcie patrí žiakom 4. a 3. triedy pod vedením PhDr. Aleny Žulevičovej a Mgr. Jany Frenovej.

 • Volejbalový turnaj

  V stredu 25.4.2018 sa na školskom volejbalovom turnaji stretli družstvá chlapcov, dievčat a zamestnancov školy. V zápasoch na dva víťazné sety sa ukázalo byť najlepším družstvo chlapcov, ktorého sila spočívala najmä v podaní a výkone niektorých jednotlivcov. Oceňujeme aj korektný a férový prístup a športový zápal zúčastnených hráčov.

 • Odborná exkurzia VÚSCH Košice

  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach je špecializované zdravotnícke zariadenie zaoberajúce sa diagnostikou a liečbou chorôb srdca a ciev. Vo štvrtok 19.4.2018 sme na odbornej exkurzii mohli navštíviť aj priestory, ktoré sú vyhradené len pre pacientov a zamestnancov ústavu.

  S odborným výkladom vrchných alebo staničných sestier sme si prezreli Kliniku kardiológie, srdcovej chirurgie, cievnej chirurgie a anesteziológie a intenzívnej medicíny. Študentov zaujali najmä nové priestory, rozsiahle a moderné prístrojové vybavenie, ale aj rozsah činnosti ústavu a počty diagnostikovaných, operovaných a odliečených pacientov.

 • Prednáška otca Petríka

  13. apríl 2018 sa okrem iného niesol duchovným povzbudením v podobe prednášky a diskusie na tému modlitba, typy modlitby, modlitba potrebná pre každodenný život. Prednášku viedol duchovný otec, absolvent našej školy Mgr. Vladislav Petrík, ktorý svoju prednášku založil najmä na osobnom svedectve z čias študentského aj kňazského života.

  Študenti sa mohli oboznámiť s tým, ako sa modliť, aké sú spôsoby a typy modlitieb, ako sa rozprávať s Pánom Ježišom. Duchovný otec poukázal na to, aký je mocný, ale zároveň milosrdný Boh, náš nebeský otec.

  Ďakujeme za povzbudivé slová.

 • Deň narcisov 13.4.2018

  Aj v tomto roku sme podporili zbierku Ligy proti rakovine účasťou našej školy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov mohli občania Slovenska prispieť k vyzbieraniu finančných prostriedkov na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

  Naši študenti v štyroch skupinách vyzbierali v tento deň spolu 1098,31 Eur. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

   

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

 • 3. miesto v okresnej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 27.3.2018 sa v Stropkove uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V okresnom kole súťaže v kategórii stredných škôl našu školu reprezentovala štvrtáčka Katarína Mikulová, ktorá v ťažkej konkurencii vybojovala 3. miesto. Umelecké slovo vie potešiť, povzbudiť a pohladiť na duši v každom čase. Blahoželáme.

 • K Veľkej noci patria aj tradície

  Tradičným symbolom Veľkej noci je aj zdobenie vajíčok. Žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka si mohli vyskúšať tradičné farbenie a zdobenie vajec voskom, ale aj batikovanie vajíčok. Z novších techník je zdobenie patchwork technikou. Akcia sa stretla so záujmom a ozdobené vajíčka si mohli pozrieť aj ostatní žiaci na výstavke.

 • Svetový deň Downovho syndrómu

  21. marec je vyhlásený za Svetový deň Downovho syndrómu. Naši štvrtáci nás presvedčili o tom, že ani im nie je tento problém ľahostajný.

  Farebné ponožky tvorili jeden deň súčasť ich pracovného oblečenia počas odbornej praxe v nemocnici. Týmto spôsobom šírili osvetu aj medzi zdravotníkmi a pacientmi.

 • Nikola Šuhaj lúpežník

  19. marca 2018 sa žiaci a učitelia našej školy vybrali na divadelné predstavenie. Nikola Šuhaj lúpežník je pôvodný slovenský muzikál v naštudovaní Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

  Všetci boli očarení výkonom hereckým, tanečným, speváckym aj hudobným výkonom účinkujúcich a odniesli si silný umelecký zážitok. Čerešničkou na torte bola spoločná fotografia s režisérom predstavenia Michalom Náhlikom.

 • Ocenenie pre Darinu Barillovú

  Naša dlhoročná spolupracovníčka Darina Barillová vstúpila do galérie cti. Zdravotníctvu a záchrane ľudských životov venovala 44 rokov života, za čo sa jej dostalo ocenenie od Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Záchranárska galéria cti je ocenenie, zmyslom ktorého je vzdať hold „obyčajným“ ľuďom, ktorí celý svoj život „neobyčajne“ venovali sanitke a pomoci iným.

  Hneď po skončení strednej školy začala pracovať vo Svidníckej nemocnici na chirurgii, neskôr na ARO oddelení. Od roku 2006 pracuje vo FALCK záchranná. Počas dvadsiatich rokov svoje vedomosti skúsenosti odovzdávala mladej generácii počas praxe na jednotlivých oddeleniach aj študen­tom našej školy. Je nám cťou, že táto výnimočná žena je našou dlhoročnou kolegyňou a vyučujúcou. Srdečne blahoželáme!

 • Seminár - Liečba na poliklinickom FRO

  V piatok 23.2.2018 sa v priestoroch veľkej zasadačky uskutočnil seminár organizovaný Fyziatricko-rehabilitačným oddelením Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, a.s. vo Svidníku. Seminár venovaný aktuálnym témam bol určený odbornej verejnosti - lekárom, sestrám, fyzioterapeutom.

  V dvoch blokoch si poslucháči vypočuli prednášky: Problematika hodnotenia vertebrogénnych bolestí, Pectus excavatum - história a súčasnosť, Spôsob ošetrenia duplexnej zlomeniny lumbalnej chrbtice pri polytraume, Chirurgická liečba degeneratívnych ochorení chrbtice, Rehabilitačné postupy a rekonštrukčné zákroky na FRO Košice-Šaca, Deformity chrbtice u detí a adolescentov - význam operačnej liečby, Komplexná kúpeľná liečba pacientov so skoliózou, Miesto kúpeľnej liečby v liečbe detskej mozgovej obrny, ŠLÚ Mrína - 40 rokov rehabilitačnej starostlivosti o pohybovo hendikepovaných pacientov. Prednášky boli zaujímavé najmä pre našich štvrtákov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu v odbore fyzioterapia.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11
  +421 907 919859

Fotogaléria