Navigácia

Ponuka študijných odborov

 

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána vo Svidníku pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v študijných odboroch:

 

denné štúdium:

5361 M praktická sestra (od školského roku 2019/2020)

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

5356 M zdravotnícky asistent (do školského roku 2018/2019)

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

 

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5361 N praktická sestra (od školského roku 2019/2020)

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

5356 M zdravotnícky asistent (do školského roku 2018/2019)

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

5371 H sanitár

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
    Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
  • +421 54 788 02 11
    +421 907 919859

Fotogaléria