Navigácia

Ponuka študijných odborov

 

Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána vo Svidníku pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v študijných odboroch:

 

denné štúdium:

5356 M zdravotnícky asistent

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

 

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5356 N zdravotnícky asistent

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
    Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
  • +421 54 788 02 11
    +421 907 919859

Fotogaléria