Navigácia

Prihlášky na externé štúdium

 

V súčasnej dobe ponúkame externé štúdium v študijných odboroch:

5361 N praktická sestra

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

5371 H sanitár

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

 

Prihlášky môžete podávať do 31. mája pre začiatok štúdia od 1. septembra aktuálneho roku. Pokiaľ to nestihnete, informujte sa osobne alebo telefonicky o ďalších možnostiach. Štúdium otvárame na základe dostatočného počtu uchádzačov. Nezabudnite priložiť dokumenty uvedené na konci prihlášky.

 

Tlačivá (prihlášky) pre externé štúdium

 

Praktická sestra - 2-ročné štúdium:   Prihláška praktická sestra (.pdf)

Sanitár - 1-ročné štúdium:   Prihláška sanitár (.pdf)

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
    Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
  • +421 54 788 02 11
    +421 907 919859

Fotogaléria