Navigácia

Štipendiá

 
Sociálne štipendiá

Sociálne štipendium je možné priznať žiakom, ktorých rodina je v hmotnej núdzi alebo čistý príjem rodiny za minulý kalendárny rok nedosiahol výšku životného minima. Štipendium nie je možné poskytnúť žiakom, ktorých priemer známok v poslednom klasifikačnom období je horší ako 3,5 a žiakom, ktorí opakujú ročník. Štipendium nie je nárokovateľné, priznáva a odoberá ho riaditeľ školy.

 

Žiadosť o poskytnutie štipendia:   Tlačivo žiadosti (.doc)

Ďalšie informácie:   Stránka CVTI SR v časti Stredoškolské štipendiá

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
    Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
  • +421 54 788 02 11
    +421 907 919859

Fotogaléria