Navigácia

Škola ponúka ...

 

 • najlepšie umiestnenie absolventov na trhu práce
 • kvalifikovaný a ústretový pedagogický zbor
 • kvalitné materiálno-technické vybavenie
 • bezdrôtový internet pre žiakov
 • voľne prístupné počítače s internetom
 • interaktívne tabule v klasických učebniach
 • počítačovú učebňu s dataprojektorom, didaktickou a audiovizuálnou technikou
 • dve špecializované učebne pre výučbu jazykov
 • univerzálnu učebňu - laboratórium pre prírodovedné predmety
 • štyri odborné učebne zdravotníckych predmetov
 • aulu s kapacitou 200 miest, pódiom, ozvučením a videotechnikou
 • bohatú mimoškolskú činnosť
 • bezplatné doučovanie a konzultácie
 • posilňovňu, knižnicu
 • kaplnku, oratórium
 • duchovné aktivity
 • výmenné zahraničné pobyty
 • zahraničné pobyty v rámci projektov Erasmus+

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11
  +421 907 919859

Fotogaléria