Navigácia

Možnosti štúdia v školskom roku 2018/2019

denné štúdium:

5356 M zdravotnícky asistent - 1 trieda

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár - 1 trieda

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5356 N zdravotnícky asistent - 1 trieda

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

leták 1. strana   leták 2. strana    informácie

Nedeľa 27. 5. 2018

Medzinárodný deň sestier

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/

 

Medzinárodný deň sestier (International Nurses Day), ktorý sa po celom svete slávi 12. mája, je pripomienkou dňa narodenia zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightigaleovej.

Florence Nightingaleová posunula ošetrovateľstvo na profesionálnu úroveň a z jej odkazu čerpáme dodnes.

SZŠ mil. Samaritána na Facebooku

 • Naša škola si každoročne od svojho vzniku pripomína Medzinárodný deň sestier, ktorý sa celosvetovo oslavuje 12. mája. Je to deň narodenia Florence Nightingaleovej, ktorá sa pokladá za priekopníčku a zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. V Londýne založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete.

  Ani tento rok nebol výnimkou a žiaci našej školy opäť pre verejnosť pripravili milú akciu pri príležitosti tohto dňa. Na stanovišti pred školou 14. mája dobrovoľne a bezplatne merali okoloidúcim hladinu glykémie a hodnoty krvného tlaku.

 • V stredu 25.4.2018 sa na školskom volejbalovom turnaji stretli družstvá chlapcov, dievčat a zamestnancov školy. V zápasoch na dva víťazné sety sa ukázalo byť najlepším družstvo chlapcov, ktorého sila spočívala najmä v podaní a výkone niektorých jednotlivcov. Oceňujeme aj korektný a férový prístup a športový zápal zúčastnených hráčov.

 • Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach je špecializované zdravotnícke zariadenie zaoberajúce sa diagnostikou a liečbou chorôb srdca a ciev. Vo štvrtok 19.4.2018 sme na odbornej exkurzii mohli navštíviť aj priestory, ktoré sú vyhradené len pre pacientov a zamestnancov ústavu.

  S odborným výkladom vrchných alebo staničných sestier sme si prezreli Kliniku kardiológie, srdcovej chirurgie, cievnej chirurgie a anesteziológie a intenzívnej medicíny. Študentov zaujali najmä nové priestory, rozsiahle a moderné prístrojové vybavenie, ale aj rozsah činnosti ústavu a počty diagnostikovaných, operovaných a odliečených pacientov.

 • 13. apríl 2018 sa okrem iného niesol duchovným povzbudením v podobe prednášky a diskusie na tému modlitba, typy modlitby, modlitba potrebná pre každodenný život. Prednášku viedol duchovný otec, absolvent našej školy Mgr. Vladislav Petrík, ktorý svoju prednášku založil najmä na osobnom svedectve z čias študentského aj kňazského života.

  Študenti sa mohli oboznámiť s tým, ako sa modliť, aké sú spôsoby a typy modlitieb, ako sa rozprávať s Pánom Ježišom. Duchovný otec poukázal na to, aký je mocný, ale zároveň milosrdný Boh, náš nebeský otec.

 • Aj v tomto roku sme podporili zbierku Ligy proti rakovine účasťou našej školy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov mohli občania Slovenska prispieť k vyzbieraniu finančných prostriedkov na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

  Naši študenti v štyroch skupinách vyzbierali v tento deň spolu 1098,31 Eur. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11

Fotogaléria