Navigácia

Možnosti štúdia v školskom roku 2018/2019

denné štúdium:

5356 M zdravotnícky asistent - 1 trieda

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár - 1 trieda

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5356 N zdravotnícky asistent - 1 trieda

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

leták 1. strana   leták 2. strana    informácie

Utorok 20. 3. 2018

Pôstne obdobie

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/

Pôstne obdobie je prípravou na veľkonočné sviatky, čas kajúcnosti a pokánia.Viac rozjímame nad umučením Pána Ježiša, zamýšľame sa viac nad krstom a konáme skutky pokánia

V pôstnom období veriaci hojnejšie počúvajú Božie slovo, venujú sa modlitbe, robia pokánie, pripomínajú si krst, nasledujú Krista na krížovej ceste a tak sa pripravujú na slávenie Veľkej noci.

 

SZŠ mil. Samaritána na Facebooku

 • V piatok 23.2.2018 sa v priestoroch veľkej zasadačky uskutočnil seminár organizovaný Fyziatricko-rehabilitačným oddelením Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, a.s. vo Svidníku. Seminár venovaný aktuálnym témam bol určený odbornej verejnosti - lekárom, sestrám, fyzioterapeutom.

  V dvoch blokoch si poslucháči vypočuli prednášky: Problematika hodnotenia vertebrogénnych bolestí, Pectus excavatum - história a súčasnosť, Spôsob ošetrenia duplexnej zlomeniny lumbalnej chrbtice pri polytraume, Chirurgická liečba degeneratívnych ochorení chrbtice, Rehabilitačné postupy a rekonštrukčné zákroky na FRO Košice-Šaca, Deformity chrbtice u detí a adolescentov - význam operačnej liečby, Komplexná kúpeľná liečba pacientov so skoliózou, Miesto kúpeľnej liečby v liečbe detskej mozgovej obrny, ŠLÚ Mrína - 40 rokov rehabilitačnej starostlivosti o pohybovo hendikepovaných pacientov. Prednášky boli zaujímavé najmä pre našich štvrtákov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu v odbore fyzioterapia.

 • Deväť šachistov a jedna šachistka si zmerali sily v šachovom turnaji. Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým na 10 minút pre hráča. Nasledovali zápasy o prvé a tretie miesto. V zápase o prvé miesto rozhodovala až tretia partia, v ktorej obidvoch hráčov výrazne tlačil čas.

  Výsledky:

  1. Dávid Kurej

  2. Kevin Kurej

  3. Maroš Homza

  Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

 • Na pozvanie vyučujúcej biológie sme znovu mohli zavítať do ZŠ v Havaji, aby sme žiakom siedmeho, piateho a štvrtého ročníka priblížili základy prvej pomoci. Pod vedením našich štvrtákov si vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne s PC vyhodnotením, naučili sa používať trojrohú šatku, precvičili základy obväzovania aj stabilizovanú polohu.

  Žiaci sa veľmi potešili aj možnosti popočúvať akciu srdca pomocou fonendoskopu. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme obohatiť výučbu biológie a prírodopisu, a žiakom priblížiť prvú pomoc v praxi.

 • 11. február vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. za Svetový deň chorých. Na ten istý deň pripadá aj Svetový deň manželstva. Žiaci našej školy si obidva dni pripomenuli rôznymi akciami. Otec Pavlovský, dekan gr. kat. cirkvi vo Svidníku si pre žiakov pripravil zaujímavú prednášku a besedu na tému manželstvo, komunikácia v manželstve.

  Pri príležitosti dňa chorých si žiaci pozreli film, ktorý rieši etickú problematiku eutanázie a v rámci tvorivej dielne vyrobili zaujímavé záložky pre pacientov a zamestnancov našej nemocnice. Záložky potom rozdali učitelia a žiaci 3. A triedy počas praxe na oddeleniach. Sme radi, že sme mohli malou pozornosťou potešiť a urobiť radosť chorým aj zamestnancom.

 • Obdobie Adventu je čas, keď myslíme nielen na seba. Presvedčili nás o tom aj žiaci a zamestnanci našej školy. Pre klientov Domu sv. Faustíny vo Svidníku, ktorý spravuje gréckokatolícka charita vyzbierali trvanlivé potraviny a drogériu. Svojou štedrosťou vyčarili úsmev na tvárach tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Za šľachetnou myšlienkou vianočnej zbierky stojí PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11

Fotogaléria