Navigácia

Možnosti štúdia v školskom roku 2019/2020

denné štúdium:

5361 M praktická sestra - 1 trieda

štvorročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy (vyššie sekundárne štúdium)

štúdium popri zamestnaní (externé štúdium):

5371 H sanitár - 1 trieda

večerné stredné odborné štúdium (nižšie sekundárne) jednoročné štúdium pre absolventov so stredným stupňom vzdelania (maturita/výučný list)

5361 N praktická sestra - 1 trieda

večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium, dvojročné štúdium pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou

informačný leták

Utorok 20. 11. 2018

Praktická sestra od 1. septembra 2018

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca

Viac tu: http://www.rkruskov.com/products/mesiac-oktober-je-zasvateny-modlitbe-posvatneho-ruzenca/
9. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 
29. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 
29. jún je sviatok dvoch najvýznamnejších apoštolov sv. Petra a Pavla. Ich rozdielne silné charaktery a ich odlišná apoštolská funkcia a zameranie, no v službe toho istého Ježiša Krista a jeho evanjelia, poznačili natrvalo základnú štruktúru kresťanstva, zvlášť Katolíckej cirkvi. Apoštol Peter je základom viery, jednoty a pôvodnej tradície. Apoštol Pavol je zasa smelý uskutočňovateľ obnovy, ktorú priniesol Kristus, a neúnavný bojovník za kresťanský univerzalizmus.

 

Od 1. septembra 2018 sú absolventi stredných zdravotníckych škôl opäť sestrami. Odbornú spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní praktická sestra majú všetci absolventi študijného odboru zdravotnícky asistent od roku 2005 (Nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z.z.).

V školskom roku 2019/2020 otvárame nový študijný odbor 5361 M praktická sestra pre denné štúdium a 5361 N praktická sestra pre externé štúdium.

Oznam:

SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku dá do prenájmu garážové, skladové a kancelárske priestory. Vlastný vchod, parkovisko, brána, kamerový systém. tel. 054-7880211, e-mail: skola@szssk.edu.sk

 

SZŠ mil. Samaritána na Facebooku

 • V dňoch od 12. do 16. novembra 2018 sme otvorili dvere našej školy pre deviatakov z okresov Stropkov a Svidník. V úvode sa mohli oboznámiť s novým študijným odborom praktická sestra, ktorý sa bude dať od septembra študovať na stredných zdravotníckych školách.

  Naši žiaci im v odborných učebiach prakticky predviedli poskytovanie prvej pomoci a odborné výkony, ktoré sa počas štúdia budúce praktické sestry naučia. Deviatakov zaujal najmä odber venóznej krvi a spôsoby aplikácie injekcií. Na škole sa dá študovať nemecký a anglický jazyk. Vyučujúce cudzích jazykov im ich priblížili zaujímavou prezentáciou a kvízom. Záujemcov o štúdium na našej škole, ktorí TOD nestihli, hocikedy radi privítame a ochotne odpovieme na ich zvedavé otázky.

 • Jedným z prvých tematických celkov, ktoré sa prváci učia vrámci odborného predmetu ZOA je obväzový materiál a obväzová technika. V súčasnosti existuje veľké množstvo obväzového materiálu, v ktorom je niekedy, pre začínajúcich zdravotníkov, obtiažne sa orientovať. Preto naši prváci spolu s pani učiteľkou Vageľovou vytvorili prehľadné nástenky na tému obväzový materiál. Okrem toho, že nástenky skrášlili priestor odbornej učebne, pri ich tvorbe si žiaci upevnili vedomosti, zjednodušili zapamätanie pojmov a veria, že poslúžia aj mladším spolužiakom pri výučbe do budúcnosti.

 • Zaujímavú prednášku s najnovšími informáciami o ošetrovaní rán so zameraním na starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou, si pre našich žiakov pripravila sestra špecializovaného zariadenia DOST vo Svidníku Vlasta Hromohová. Žiaci ocenili najmä praktické ukážky najnovších druhov obväzového materiálu, ktoré sa využívajú v liečebe rán. Naše poďakovanie patrí aj MUDr. Zelenkovej, ktorá umožnila zrealizovať prednášku na našej škole.

 • Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý pripadá na 10.októbra, si žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka vypočuli zaujímavú prednášku. Pripravila ju MUDr. Ľubica Žaková, ktorá zaujímavým spôsobom žiakom priblížila dôležitosť duševného zdravia s dôrazom na psychohygienu.

 • Nemé kráľovné je názov divadelného predstavenia o živote herečiek nemého filmu. Predstavenie navštívílí naši žiaci a pedagógovia 11. októbra v Historickej budove DJZ v Prešove. Súčasťou výletu do Prešova bola aj prehliadky mesta a voľný čas, ktorý mohli žiaci využiť podľa vlastných predstáv. Ďakujeme pani učiteľke Ilčiskovej za organizáciu celej akcie, a už sa tešíme na ďalšie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11
  +421 907 919859

Fotogaléria