Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Svetový deň prvej pomoci v Stropkove

  Svetový deň prvej pomoci si každoročne pripomíname 8. septembra. Pri tejto príležitosti CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove v spolupráci s našou školou zorganizovala v stredu 12.9.2018 peknú akciu pre deti materských a základných škôl. Na stanovištiach s rôznymi poraneniami (krvácanie, zlomenina, popálenina) si mohli vyskúšať postup poskytovania prvej pomoci. Zaujímavé pre deti boli aj figuríny na KPR s počítačovým vyhodnotením a figurína na nácvik Heimlichovho manévra.

  Pre občanov mesta sme ponúkli meranie tlaku krvi a glykémie. Počasie nám prialo a prišiel nás navštíviť aj primátor mesta Stropkov. Ďakujeme za príležitosť, tešíme sa na spoluprácu a ďalšie akcie.

 • Súťaž Asistent v akcii

  V piatok 8. júna 2018 sa v Prešove na "Kvašnej vode" konal 11. ročník vedomostno-športovej súťaže prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl. Družstvo našich druhákov sa v konkurencii šestnástich škôl umiestnilo na 7. mieste. Blahoželáme žiakom aj učiteľom, ktorí ich na túto súťaž pripravovali.

 • Exkurzia druhákov v Senior Dome Svida

  Žiaci druhého ročníka sa 24. mája zúčastnili odbornej exkurzie v Senior Dome Svida vo Svidníku. Vedúca sestra Mgr. Cimborová im zaujímavým spôsobom priblížila význam, organizáciu a náplň náplň práce v tomto zariadení sociálnych služieb. Mohli si pozrieť zariadenie a vybavenie priestorov, ktoré slúžia klientom. Druháci sa zoznámili aj s pracoviskom, na ktorom budú v treťom ročníku vykonávať odbornú prax. Ďakujeme vedúcej sestre za jej čas a zaujímavú exkurziu.

 • Medzinárodný deň sestier

  Naša škola si každoročne od svojho vzniku pripomína Medzinárodný deň sestier, ktorý sa celosvetovo oslavuje 12. mája. Je to deň narodenia Florence Nightingaleovej, ktorá sa pokladá za priekopníčku a zakladateľku profesionálneho ošetrovateľstva. V Londýne založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete.
   

   

                                                                                                                        

  Ani tento rok nebol výnimkou a žiaci našej školy opäť pre verejnosť pripravili milú akciu pri príležitosti tohto dňa. Na stanovišti pred školou 14. mája dobrovoľne a bezplatne merali okoloidúcim hladinu glykémie a hodnoty krvného tlaku.

  Naše poďakovanie za uskutočnenie akcie patrí žiakom 4. a 3. triedy pod vedením PhDr. Aleny Žulevičovej a Mgr. Jany Frenovej.

 • Volejbalový turnaj

  V stredu 25.4.2018 sa na školskom volejbalovom turnaji stretli družstvá chlapcov, dievčat a zamestnancov školy. V zápasoch na dva víťazné sety sa ukázalo byť najlepším družstvo chlapcov, ktorého sila spočívala najmä v podaní a výkone niektorých jednotlivcov. Oceňujeme aj korektný a férový prístup a športový zápal zúčastnených hráčov.

 • Odborná exkurzia VÚSCH Košice

  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach je špecializované zdravotnícke zariadenie zaoberajúce sa diagnostikou a liečbou chorôb srdca a ciev. Vo štvrtok 19.4.2018 sme na odbornej exkurzii mohli navštíviť aj priestory, ktoré sú vyhradené len pre pacientov a zamestnancov ústavu.

  S odborným výkladom vrchných alebo staničných sestier sme si prezreli Kliniku kardiológie, srdcovej chirurgie, cievnej chirurgie a anesteziológie a intenzívnej medicíny. Študentov zaujali najmä nové priestory, rozsiahle a moderné prístrojové vybavenie, ale aj rozsah činnosti ústavu a počty diagnostikovaných, operovaných a odliečených pacientov.

 • Prednáška otca Petríka

  13. apríl 2018 sa okrem iného niesol duchovným povzbudením v podobe prednášky a diskusie na tému modlitba, typy modlitby, modlitba potrebná pre každodenný život. Prednášku viedol duchovný otec, absolvent našej školy Mgr. Vladislav Petrík, ktorý svoju prednášku založil najmä na osobnom svedectve z čias študentského aj kňazského života.

  Študenti sa mohli oboznámiť s tým, ako sa modliť, aké sú spôsoby a typy modlitieb, ako sa rozprávať s Pánom Ježišom. Duchovný otec poukázal na to, aký je mocný, ale zároveň milosrdný Boh, náš nebeský otec.

  Ďakujeme za povzbudivé slová.

 • Deň narcisov 13.4.2018

  Aj v tomto roku sme podporili zbierku Ligy proti rakovine účasťou našej školy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov mohli občania Slovenska prispieť k vyzbieraniu finančných prostriedkov na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

  Naši študenti v štyroch skupinách vyzbierali v tento deň spolu 1098,31 Eur. Všetkým darcom srdečne ďakujeme.

   

  Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 22-krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 13. apríla 2018 - zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

 • 3. miesto v okresnej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 27.3.2018 sa v Stropkove uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín. V okresnom kole súťaže v kategórii stredných škôl našu školu reprezentovala štvrtáčka Katarína Mikulová, ktorá v ťažkej konkurencii vybojovala 3. miesto. Umelecké slovo vie potešiť, povzbudiť a pohladiť na duši v každom čase. Blahoželáme.

 • K Veľkej noci patria aj tradície

  Tradičným symbolom Veľkej noci je aj zdobenie vajíčok. Žiaci prvého, druhého a štvrtého ročníka si mohli vyskúšať tradičné farbenie a zdobenie vajec voskom, ale aj batikovanie vajíčok. Z novších techník je zdobenie patchwork technikou. Akcia sa stretla so záujmom a ozdobené vajíčka si mohli pozrieť aj ostatní žiaci na výstavke.

 • Svetový deň Downovho syndrómu

  21. marec je vyhlásený za Svetový deň Downovho syndrómu. Naši štvrtáci nás presvedčili o tom, že ani im nie je tento problém ľahostajný.

  Farebné ponožky tvorili jeden deň súčasť ich pracovného oblečenia počas odbornej praxe v nemocnici. Týmto spôsobom šírili osvetu aj medzi zdravotníkmi a pacientmi.

 • Nikola Šuhaj lúpežník

  19. marca 2018 sa žiaci a učitelia našej školy vybrali na divadelné predstavenie. Nikola Šuhaj lúpežník je pôvodný slovenský muzikál v naštudovaní Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

  Všetci boli očarení výkonom hereckým, tanečným, speváckym aj hudobným výkonom účinkujúcich a odniesli si silný umelecký zážitok. Čerešničkou na torte bola spoločná fotografia s režisérom predstavenia Michalom Náhlikom.

 • Ocenenie pre Darinu Barillovú

  Naša dlhoročná spolupracovníčka Darina Barillová vstúpila do galérie cti. Zdravotníctvu a záchrane ľudských životov venovala 44 rokov života, za čo sa jej dostalo ocenenie od Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Záchranárska galéria cti je ocenenie, zmyslom ktorého je vzdať hold „obyčajným“ ľuďom, ktorí celý svoj život „neobyčajne“ venovali sanitke a pomoci iným.

  Hneď po skončení strednej školy začala pracovať vo Svidníckej nemocnici na chirurgii, neskôr na ARO oddelení. Od roku 2006 pracuje vo FALCK záchranná. Počas dvadsiatich rokov svoje vedomosti skúsenosti odovzdávala mladej generácii počas praxe na jednotlivých oddeleniach aj študen­tom našej školy. Je nám cťou, že táto výnimočná žena je našou dlhoročnou kolegyňou a vyučujúcou. Srdečne blahoželáme!

 • Seminár - Liečba na poliklinickom FRO

  V piatok 23.2.2018 sa v priestoroch veľkej zasadačky uskutočnil seminár organizovaný Fyziatricko-rehabilitačným oddelením Nemocnice arm. gen. L. Svobodu, a.s. vo Svidníku. Seminár venovaný aktuálnym témam bol určený odbornej verejnosti - lekárom, sestrám, fyzioterapeutom.

  V dvoch blokoch si poslucháči vypočuli prednášky: Problematika hodnotenia vertebrogénnych bolestí, Pectus excavatum - história a súčasnosť, Spôsob ošetrenia duplexnej zlomeniny lumbalnej chrbtice pri polytraume, Chirurgická liečba degeneratívnych ochorení chrbtice, Rehabilitačné postupy a rekonštrukčné zákroky na FRO Košice-Šaca, Deformity chrbtice u detí a adolescentov - význam operačnej liečby, Komplexná kúpeľná liečba pacientov so skoliózou, Miesto kúpeľnej liečby v liečbe detskej mozgovej obrny, ŠLÚ Mrína - 40 rokov rehabilitačnej starostlivosti o pohybovo hendikepovaných pacientov. Prednášky boli zaujímavé najmä pre našich štvrtákov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu v odbore fyzioterapia.

 • Výsledky šachového turnaja žiakov

   

  Deväť šachistov a jedna šachistka si zmerali sily v šachovom turnaji. Hralo sa v dvoch skupinách každý s každým na 10 minút pre hráča. Nasledovali zápasy o prvé a tretie miesto. V zápase o prvé miesto rozhodovala až tretia partia, v ktorej obidvoch hráčov výrazne tlačil čas.

  Výsledky:

  1. Dávid Kurej

  2. Kevin Kurej

  3. Maroš Homza

  Víťazom blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

 • Ukážky prvej pomoci v ZŠ Havaj

  Na pozvanie vyučujúcej biológie sme znovu mohli zavítať do ZŠ v Havaji, aby sme žiakom siedmeho, piateho a štvrtého ročníka priblížili základy prvej pomoci. Pod vedením našich štvrtákov si vyskúšali kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne s PC vyhodnotením, naučili sa používať trojrohú šatku, precvičili základy obväzovania aj stabilizovanú polohu.

  Žiaci sa veľmi potešili aj možnosti popočúvať akciu srdca pomocou fonendoskopu. Sme radi, že aj takýmto spôsobom môžeme obohatiť výučbu biológie a prírodopisu, a žiakom priblížiť prvú pomoc v praxi. 

 • Svetový deň chorých a Svetový deň manželstva

  11. február vyhlásil Svätý Otec Ján Pavol II. za Svetový deň chorých. Na ten istý deň pripadá aj Svetový deň manželstva. Žiaci našej školy si obidva dni pripomenuli rôznymi akciami. Otec Pavlovský, dekan gr. kat. cirkvi vo Svidníku si pre žiakov pripravil zaujímavú prednášku a besedu na tému manželstvo, komunikácia v manželstve.

  Pri príležitosti dňa chorých si žiaci pozreli film, ktorý rieši etickú problematiku eutanázie a v rámci tvorivej dielne vyrobili zaujímavé záložky pre pacientov a zamestnancov našej nemocnice. Záložky potom rozdali učitelia a žiaci 3. A triedy počas praxe na oddeleniach. Sme radi, že sme mohli malou pozornosťou potešiť a urobiť radosť chorým aj zamestnancom.

 • Vianočná charitatívna zbierka

  Obdobie Adventu je čas, keď myslíme nielen na seba. Presvedčili nás o tom aj žiaci a zamestnanci našej školy. Pre klientov Domu sv. Faustíny vo Svidníku, ktorý spravuje gréckokatolícka charita vyzbierali trvanlivé potraviny a drogériu. Svojou štedrosťou vyčarili úsmev na tvárach tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Za šľachetnou myšlienkou vianočnej zbierky stojí PhDr. Ingrid Ilčisková, PhD. 

 • Celoškolský odborný seminár

  19. 12. 2017

  V adventnom čase sme pre žiakov a zamestnancov našej školy usporiadali celoškolský odborný seminár, ktorý si nás pre tento rok tematicky pripravila Mgr. Anna Švecová.  Zavítala k nám priamo z Viedne, kde už deväť rokov pracuje na Ortopedickej klinike v Herz Jesu Krankenhaus. Seminár bol rozdelený do dvoch blokov. V prvej časti nám pani Švecová predstavila systém zdravotnej starostlivosti v sieti rakúskych nemocníc, ktorej súčaťou je aj nemocnica v ktorej pracuje. Priblížila žiakom náplň práce na ortopedickej klinike, ale napríklad aj aktivity, ktoré nemocnica realizuje pre verejnosť. Zaujímavou bola aj úloha a fungovanie duchovnej služby pre pacientov.

  Po krátkej prestávke, ďalšou témou seminára bolo využitie aromaterapie v ošetrovateľskej starostlivosti. Objasnila rozdelenie a používanie éterických a rastlinných olejov a ich spôsob využitia v ošetrovateľstve. Zamerala sa najmä na ich využitie pri starostlivosti o pokožku pacienta. Žiaci si niektoré druhy olejov mohli aj vyskúšať a ovoňať. Nakoniec si všetci účastníci seminára odniesli milé prekvapenie v podobe voňavého balíčka s obsahom bylinkovej soli do kúpeľa. Naše poďakovanie patrí najmä Mgr. Švecovej, ktorá neváhala a bola ochotná sa s nami podeliť so svojimi skúsenosťami, a priniesť nám úsok sveta do Svidníka. 

Novinky

Kontakt

 • Stredná zdravotnícka škola milosrdného Samaritána
  Sovietskych hrdinov 80, 089 01 Svidník
 • +421 54 788 02 11

Fotogaléria